Politik, demokrati och statsskick

Området om politik täcker politikens grunder.Från de politiska ideologierna, till demokrati och diktatur till de politiska partierna och deras uppfattningar i olika politiska frågor. Under området kommer vi också diskutera hur ideologiska grunder hänger samman med politiska ställningstaganden.

Vad är politik?

2016-01-10 22:09:20

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 108-109
 2. Gör uppgifterna på s. 109.
 3. Träna på begrepp:
  • Politik
  • Aktör
  • Allmänintresse
  • Demokrati
  • Grundlag
  • Representant
  • Styrelseskick/Statsskick
  • Formell makt
  • Informell makt
  • Valrörelse
  • Rösträtt
  • Intresseorganisation
  • Lobbying. 

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad politik är. 
 • Vad demokrati betyder. 
 • Vad en grundlag är. 
 • Vad politik behövs till. 
 • De olika begreppen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Demokrati och diktatur

2016-01-10 22:38:14

Efter du sett filmen: 

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 110, 112 och 114
 2. Gör uppgifterna på s. 112 och 114.
 3. Träna på begrepp:
  • Mänskliga rättigheter
  • Fria val
  • Flerpartisystem
  • Fri partibildning
  • Opinion
  • Makthavare
  • Föreningsrätt
  • Majoritetsprincip
  • Rättssäkerhet
  • Maktdelningsprincip
  • Direkt demokrati
  • Indirekt demokrati
  • Representativ demokrati
  • Folkomröstning
  • Diktatur
  • Regim
  • Totalitär
  • Militärdiktatur
  • Enpartistat
  • Teokrati
 4. Gör testet på momenten Vad är politik? och Demokrati och diktatur.
 5. Jobba med uppgiften Yttrandefrihet till varje pris på s. 111.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad vad som krävs för att ett land ska räknas som en demokrati.
 • Skillnaderna mellan direkt och indirekt demokrati.
 • Skillnaderna mellan demokrati och diktatur
 • Känna till vilka frågor vi folkomröstat om.
 • De olika begreppen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Sveriges statsskick

2016-01-11 22:55:03

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 115.
 2. Gör uppgifterna på s. 115.
 3. Träna på begrepp:
  • Statschef
  • Republik
  • Monarki
  • President
  • Parlamentarism
  • Presidentstyre
  • Parlament
  • Enhetsstat
  • Förbundsstat/Federal stat
 4. Gör testet på området.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vilket statsskick vi har i Sverige
 • Vem som är Sveriges statschef
 • Skillnaden mellan monarki och republik
 • Skillnaden mellan en förbundsstat och en enhetsstat
 • Vad parlamentarism är.
 • De olika begreppen.
Download PDF
Read more... 0 comments

Ideologier och partier

2016-01-12 23:27:41

Politiska ideologier

Politiska partier och ideologier

Efter du sett filmerna: 

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 118, 120
 2. Gör uppgifterna s. 120.
 3. Träna på begrepp:
  • Ideologi
  • Utopi
  • Fascism
  • Nationalism
  • Socialism
  • Liberalism
  • Konservatism
  • Ekologism
  • Feminism
  • Välfärd
  • Ungdomsförbund
  • Missnöjesparti
  • Politiskt block
  • Borgerliga partier
  • Alliansen
 4. Ta reda på:
  1. Vilka partisymboler har de olika riksdagspartierna?
  2. Vad heter riksdagspartiernas partiledare?
 5. Gör testet Ideologier och partier
 6. Fördjupningsuppgift: Ideologier och partier

Efter detta moment ska du kunna:

 • Känna till de tre stora politiska  ideologierna.
 • Kunna vad som är typiskt för de olika ideologierna.
 • Veta vilka partier som kommer från de olika ideologierna.
 • Veta vilka partier som sitter i Riksdagen.
 • Kunna placera partierna på en höger-vänster-skala.
 • Veta vilka de olika partiernas partiledare är.
 • De olika begreppen.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF