Historia år 9

I historia för årskurs 9 ingår följande arbetsområden:

Mellankrigstiden: Området omfattar tiden efter Första världskrigets slut, från Versaillesfreden, över Weimarrepubliken och det glada 20-talettill uppkomsten av 1930-talets fascistiska stater och framväxten av det nationalsocialistiska Tyskland.

 

Andra världskriget: Arbetsområdet som behandlar Andra världskriget fokuserar dels på orsaker, konsekvenser och händelseförlopp. Fokus ligger på utveckling i Europa och den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen. Orsaker och konsekvenser av såväl mellankrigstid som världskrig betonas extra. I området ingår också Förintelsen och dess orsaker.
 
Efterkrigstiden: Tiden efter Andra världskrigets slut och utvecklingen under Kalla kriget fram till dess slut. Fokus ligger på ekonomisk, social och politisk utveckling i första i Europa, men också i Världen med fokus på bl.a. avkoloniseringen och imperiernas upplösning.

 

Modern historia: Tiden efter Kalla kriget in i vår moderna tid. Fokus ligger i huvudsak på Europas politiska, sociala och ekonomiska utveckling. I området betonas också historiska kopplingar mellan nu och då, hur dåtiden påverkar oss människor ända in i modern tid.
Download PDF