Resursfördelning

Ett arbete om global resursfördelning.

För arbetet behöver ni kunna använda Gapminder.


Rika och fattiga länder: introduktion

2016-09-14 10:20:54

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF