Svensk kristendom, frikyrkor och nya religiösa rörelser

I arbetsområdet svensk kristendom, frikyrkor och nya religiösa rörelser arbetar vi med hur svensk kristendom vuxit fram, hur nya religiösa rörelser och väckelserörelsen vuxit fram och fått betydelse för Sverige och svenska medborgare.

Inom ramen för arbete görs en enskild presentation av en religiös rörelse, som inte nödvändigtvis tillhör kristendomen.

Planering – svensk kristendom, frikyrkor och nya religiösa rörelser
Självutvärdering – svensk kristendom, frikyrkor och nya religiösa rörelser

Fördjupningsarbete nya religiösa rörelser


Kristendomen i Sverige

2014-03-03 23:39:09

Quiz (Kommer snart)

Diskussionsuppgift:

 • Hur har den svenska kristendomen förändrats över 1000 år? Hur tror du den kommer förändras i framtiden?

Digilär:

 • Avsnittet Religion och samhälle
  • Läs kapitlet Kyrka och stat
  • Jobba med instuderingsuppgifterna.

Mål:

 • Känna till hur kristendomen kom till Sverige.
 • Känna till kristendomens inflytande på Sveriges historiska utveckling.
 • Känna till hur kyrkan påverkade människors liv och vardag i historisk tid.
 • Känna till den svenska reformationen.
 • Känna till hur Sverige blev protestantiskt.

 

 

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Väckelserörelsen

2014-03-11 08:33:14

Diskussionsuppgift:

 • Mot 1700-talets slut började nya religiösa uppfattningar växa fram. Vilka var orsakerna och vad blev konsekvenserna?
 • Använd Sambandsmodellen till hjälp.

Digilär:

 • Avsnittet Religion och samhälle
  • Läs kapitlet Det sekulära samhället.
  • Jobba med instuderingsuppgifterna.

Mål:

 • Du känner till några olika frikyrkor och vad som är typiskt för dem.
 • Du känner till begreppen pietism, väckelserörelse, religionsfrihet, sekularisering, baptism, kongregationalism.
 • Du känner till varför frikyrkorna växte fram.
 • Du vet, i stora drag, hur Sverige gick från enhetskyrka till sekulär stat.
Download PDF
Read more... 0 comments

Kristen etik

2014-03-14 00:53:59

Quiz (Kommer snart)

Diskussionsuppgift:

 • Förbered dig för diskussion genom att skriva ned tre punkter av det som du tycker är de viktigaste delarna av den kristna etiken.
 • Utifrån utgångspunkterna i Kristen etik diskutera följande punkter:
  • Är det rätt eller fel med dödsstraff?
  • Kan det vara rätt att ljuga?
  • Kan det vara rätt att stjäla?

Digilär:

 • Avsnittet Etik.

  • Läs kapitlet Etik och religion 1-4.
  • Jobba med instuderingsuppgifterna 1-7.

Mål:

 • Du förstår innebörden av kristen etik.
 • Du känner till de gemensamma utgångspunkterna för kristen etik.
 • Du kan ge exempel på olika etiska ståndpunkter.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF