Kristen etik

Quiz (Kommer snart)

Diskussionsuppgift:

 • Förbered dig för diskussion genom att skriva ned tre punkter av det som du tycker är de viktigaste delarna av den kristna etiken.
 • Utifrån utgångspunkterna i Kristen etik diskutera följande punkter:
  • Är det rätt eller fel med dödsstraff?
  • Kan det vara rätt att ljuga?
  • Kan det vara rätt att stjäla?

Digilär:

 • Avsnittet Etik.

  • Läs kapitlet Etik och religion 1-4.
  • Jobba med instuderingsuppgifterna 1-7.

Mål:

 • Du förstår innebörden av kristen etik.
 • Du känner till de gemensamma utgångspunkterna för kristen etik.
 • Du kan ge exempel på olika etiska ståndpunkter.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!