Aktuella konflikter

Efter du sett filmen: 

  • Förbered diskussionsuppgift:
    • Skriv ned en några stycken konflikter du kommer på. Vad kan du klassa dessa som; poliltiska, ekonomiska eller ideologiska
    • Skriv ned om de är mellanstatliga eller inomstatliga. S
    • Skriv ned tankar om lösningar. Vilka metoder tycker du är bäst? Varför?

Mål:

  • Du känner till några aktuella konflikter.
  • Du kan ge exempel på internationell konflikthantering.

 

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!