Förintelsen och folkmord

1. Börja med läsa texten om Folkmord nedan.


 Lektionsmoment:


Vad är folkmord?

Ett folkmord innebär att ett land eller en grupp försöker utrota, eller utrotar hela eller delar av en annan folkgrupp. Den grupp som blir utsatt kan tillhöra ett folk, en etnisk grupp, en nationalitet eller en religion. Folkmord innebär att människor både utsätt för hårda levnadsvillkor och att människor dödas. Folkmord är alltså ett medvetet planerat handlade med syftet att utrota.

Rwanda Genocide Memorial, Configmager på Flicker, (CC BY 2.0)
Rwanda Genocide Memorial, Configmager på Flicker, (CC BY 2.0)

Begreppet kommer från Nürnbergprocessen efter andra världskriget och efter kriget upprättade FN en konvention för förebyggande och bestraffande av folkmord.

Det som vi idag kallar folkmord har en lång historia. De äldsta exempel på liknande händelser vi känner till finns i Fjärde Mosebok i Bibeln.

I nära tid har vi fler exempel. Förintelsen under andra världskriget där nazityskland aktivt försökte utrota judar och romer. I början av 1900-talet och under första världskriget gjorde den turkiska staten försök att utrota den armeniska folkgruppen och under andra världskriget och därefter förekom aktiv förföljelse av politiska motståndare. Det mest kända exemplet i Sovjetunionen var behandlingen av kulakerna.

I modern tid är det framförallt folkmordet i Rwanda 1994 och den etniska rensningen i Jugoslavien på 1990-talet som är närmast till hands, även om det finns betydligt fler exempel.

 1. Folkmord på urbefolkningar: Exempelvis på indianerna i Nordamerika.
 2. Folkmord på grund av etniska konflikter: En konflikt mellan två folkgrupper där den ena folkgruppen utför ett folkmord. Exempelvis Rwanda.
 3. Folkmord på minoritetsgrupper: Exempelvis morden på judar och romer under förintelsen.
 4. Politiska massmord: Förföljelser, massförflyttningar och regelrätta mord utförda av en styrande regim på politisk grund. Exempelvis Sovjetunionen

En övergripande text om folkmord och exempel finns här.

Källor:

 • Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran, Folkmordens historia: perspektiv på det moderna samhällets skuggsida, Atlantis, Stockholm, 2005
 • Nationalencyklopedin, folkmord, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/folkmord, hämtad 2015-03-03

Uppgift – folkmord

Analys: Förintelsen och folkmord


 

Förintelsen

2015-03-03 23:39:54
 1. Börja läsa följande:
 2. Jobba med uppgifterna.
 3. Läs följande länkar. Skriv anteckningar på det du tycker är viktigt.

Runt om i Tyskland byggdes läger med olika syfte och funktion.

Nazistiska läger, Dennis Nilsson [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Nazistiska läger, Dennis Nilsson [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Common
Förintelsen:

http://www.ur.se/Produkter/169701-UR-Samtiden-Hedi-Fried-Skarvor-av-ett-liv-Forelasning

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Folkmordet på armenierna

2015-03-15 23:41:10

I skuggan av första världskriget under åren 1915-1917 genomfördes ett massmord på den armeniska befolkningen i det Osmanska riket. Händelserna inleddes de 24 april 1915 när ledande armenier i Konstantinopel arresterades och mördades.Under våren hade misslyckanden i kriget, där Osmanska riket stod på Tysklands sida, skapat grogrund för konspirationsteorier där armenier kom att pekas ut. Följden blev att hundratusentals armenier mördades under 1915. Män, kvinnor och barn.

Armeniska mäns huvud. By Amēnun taretsʻuytsʻě : zbōsali u pitani. 1921 (http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b4078540) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Under åren som följde mördades mellan 800 000 och 1 miljon armenier eller två tredjedelar av den armenska befolkningen. Framförallt skedde morden i de områden där den osmanska folkgruppen var dominerande.Närvaron av utländska journalister, diplomater och missionärer gjorde att övriga världen underrättades. Ententen hotade med att ställa den osmanska regeringen inför rätta efter kriget om de inte stoppade våldsamheterna. Några rättegångar kom dock inte att hållas.
Folkmordet på armenierna var länge ett bortglömt brott mot mänskligheten och i Turkiet är det fortfarande förbjudet att hävda folkmordets existens.

Läs vidare:

 • Nationalencyklopedin, folkmordet på armenierna, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkmordet-på-armenierna, hämtad 2015-03-15
 • http://sv.wikipedia.org/wiki/Armeniska_folkmordet
 • http://www.popularhistoria.se/artiklar/mordet-pa-armenierna/
 • http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-1915/massmorden-i-det-osmanska-turkiet
 • http://www.so-rummet.se/content/folkmordet-pa-armenierna-i-det-ottomanska-turkiet-1915
Download PDF
Read more... 0 comments

Kommunistiska folkmord

2015-03-16 00:06:16

Under Stalins styre i Sovjetunionen genomfördes en rad reformer som går att klassa in under folkmord utifrån en politisk deinfition. Under Stalins styre inleddes en hård terror mot oliktänkande och såväl utrensningar som tvångsförflyttningar och arbetsläger ledde till miljontals människors död. Bland de hårdast drabbade var kulaker och krimtatarer.

Liknande politiska utrensningar har även skett i Kina och Kambodja.

Läs vidare:

http://www.popularhistoria.se/artiklar/gulag-stalins-slavlager/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hungersn%C3%B6den_i_Sovjetunionen_1932%E2%80%931933

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulak

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/kommunistiska-regimers-brott-mot-manskligheten

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kulak

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_utrensningen

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturrevolutionen

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/r%C3%B6da-khmererna

Download PDF
Read more... 0 comments

Folkmordet i Rwanda

2015-03-16 22:39:35

1994 uppstod en etnisk konflikt mellan folkgrupperna hutuer och tutsier i den centralafrikanska republiken Rwanda. Folkgruppen hutuer har sedan 1400-talet varit dominerad av tutsier i flera afrikanska länder. Under 1990-talet hade ett inbördeskrig rasat och efter vapenstilleståndet 1993 skulle Rwandas president lotsa landet mot maktdelning mellan de olika grupperna. När presidenten dog i en flygkrasch mynnade det ut i en rad konspirationsteorier där tutsierna kom att beskyllas.

Under månaderna som följde mördades närmare en miljon tutiser.

Inför och under våldsamheterna spreds stora mängder radiopropaganda mot tutsier och flera regeringsföreträdare var inblandade i denna och beväpningen av milisgrupper. Morden som genomfördes var väl planerade och organiserade och genomfördes brutalt och effektivt.

Morden fick sitt slut när inbördeskriget återupptogs och tutsigerillan lyckades inta huvudstaden Kigali.

Folkmordet i Rwanda fick ett rättsligt efterspel med en egen tribunal och över 200 dödsdomar har utfärdats.

Läs vidare:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rwanda

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rwanda

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-i-rwanda

http://blog.svd.se/historia/2014/05/05/folkmordet-i-rwanda/

http://www.so-rummet.se/kategorier/folkmordet-i-rwanda

http://www.sakerhetspolitik.se/Arkiv/Omvarldsbevakning/2014/20-ar-sedan-folkmordet-i-Rwanda/

Download PDF
Read more... 0 comments

Forna Jugoslavien

2015-03-16 23:22:21

När Jugoslavien upplöstes 1992 bubblade de nationalistiska stämningarna mellan de folkgrupper som levt inom landet. Motsättningarna utnyttjades av makthungriga politiker och ett krig mellan tidigare grannar bröt ut. Nationalismen var en av de bärande idéerna i ett inbördeskrig som ledde till folkmord och etnisk rensning.

Under kriget skedde en omfattande etnisk rensning av framför allt bosniska muslimer, men även bosnier och kroater ägnade sig åt liknande. Det var i samband med det som de värsta övergreppen under kriget skedde.I Srebrenica i östra Bosnien skedde det enskilt största mordet i Europa sedan Förintelsen när 8000 män och unga pojkar systematiskt mördades under ett par dagars tid.

Efter kriget har den internationella domstolen i Haag ansvarat för att ställa ansvariga inblandade inför rätta. 2008 hade 45 serber, 12 kroater och 4 bosniaker dömts för krigsförbrytelser och några höga ledare är fortfarande inte dömda.

Totalt anses över 100 000 dödats under kriget, varav hälften var civila och en övervägande del var bosniaker.

Läs vidare:

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/kriget-i-forna-jugoslavien

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bosnienkriget#Etnisk_rensning_och_folkmord

http://sv.wikipedia.org/wiki/Srebrenicamassakern

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=3598700

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/bosnienkriget-1992-1995-en-historisk-bakgrund

Download PDF
Read more... 0 comments

 

Download PDF