Världsreligioner

Startsida för världsreligioner. Mer info kommer snart.

Grupparbete – Världsreligionerna

Självutvärdering Världsreligionerna

Inlämningsuppgift – Judendom-islam

Instuderingsfrågor: hinduism-buddhism


Världens religioner

2014-01-21 00:24:01

Quiz – Världens religioner

Efter du sett filmen och gjort quizet:  (rubrik 3)

Religionsboken:

 • Kapitlet Världsreligionerna.
 • Läs s. 42, introduktionen till världsreligioner.
 • Läs s. 43 om vad världsreligioner är.
  • Varför tror du att vi vanligtvis väljer att fokusera på de fem stora religionerna?
  • Vilken betydelse tror du dessa religioner haft jämfört med andra religioner som finns på sidan?
 • Läs s. 44-45 om världsreligionernas utbredning.
  • Vad är religionerna spridda som de är tror du? Vad kan det finnas för olika anledningar?

Mål:

 • Du ska känna till de större av världens religioner.
 • Du ska känna till definitionen av världsreligioner.
 • Du ska känna till var de största religionerna är spridda.
 • Du ska känna till ungefär hur stora religionerna är.
 • Du ska känna till några religiösa symboler.
Download PDF
Read more... 0 comments

Judendomen

2014-01-21 11:47:31

Quiz – Judendomen

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned enskilt, diskutera därefter:
  1. Hur tror du judarnas religiösa övertygelse påverkats av den ständiga förföljelse de utsatts för?
  2. Varför tror du inte judarna, i sådana lägen, överger sin tro?

Instuderingsuppgifter: 

 1. Vad är Torah, Tanakh och Talmud?
 2. Vilka är de judiska högtiderna? Varför och hur firas de?
 3. Vilka var Abraham, Mose och David?
 4. Vad var Kanaans land? Varför är det viktigt för judarna?
 5. Varför är Jerusalem extra viktigt för judarna?
 6. Vad får inte judar äta?
 7. Vad innebär den judiska trosbekännelsen?
 8. Varför omskärs judiska pojkar?
 9. Vad hände 1313 fvt, 70 evt och1948 evt som är viktigt för judarna?

Förklara-frågor:

 1. Vad innebär begreppet förbund för en jude.
 2. Jämför judendomen och kristendomen. Vilka likheter finns det?
 3. Vilka likheter och skillnader finns mellan en kyrka och synagoga?
 4. Förklara hur judarna ser på Gud.
 5. Förklara hur judarna ser på människan
 6. Varför har judarna så många mat- och levnadsregler?
 7. Varför är sabbathen så viktig?
 8. Vilka likheter finns det i judisk, muslimsk och kristen historieuppfattning.
 9. Förklara vad som menas
 10. Förklara vad skillnaden är mellan de olika judiska riktningarna.
 11. Förklara hur man blir jude.

Viktiga begrepp:

Kanaans landUppenbarelseMoseböckernaFörbund
ShabbatPesachDiasporaMessias
KippahJerusalemSynagogaRabbin
AshkenaserSefarderMitzvotLegend
Mosaiska församlingarPatriarkSyndafallKlippmoskén
KlagomurenSekulariseradMidrashShofar
SederCharosetMenorahSchéma
AdonajJahveTefillinTallit
KosherKashrutBar mitzvahBat mitzvah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål:

 • Veta vilka urkunder den judiska religionen har
 • Känna till de viktigaste judiska högtiderna.
 • Veta vilka Abraham, Mose och David var.
 • Veta varför Judendomen ser Jerusalem som helig.
 • Veta varför åren 1313 fvt, 70 evt och 1948 evt är viktiga för judendomen.
 • Kunna betydelsen av Diaspora, Messias, Kippah, Shabbat och namnet på några högtider.
 • Känna till innehållet i Shabbat och Pesach. 
 • Veta hur judarna ser på Gud.
Download PDF
Read more... 0 comments

Islam

2014-01-28 23:53:13

Quiz – Islam

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Religionsboken:

 • Kapitlet Islam.
 • Läs s. 86-87
  • Fundera över de muslimer och kristna du känner. Skiljer de sig åt från Ashraf? Vad tror du de tycker är viktigast i sin religion? Skriv en kort reflektion.
 • Läs s. 88-103
  • Jobba med uppgiften.

Diskussionsuppgift:

 • Vilka likheter finns det egentligen i de tre abrahamitiska religionerna? Skriv ned kortfattat för dig själv.
  1. Hur ser judendom, kristendom och islam på gud?
  2. Vad har de för relation till gud?
  3. Vad krävs för att få syndernas förlåtelse i de olika religionerna? Finns det några likheter?
  4. Vad tycker du verkar vara de största skillnaderna?

Instuderingsuppgifter: 

 1. Vilka var Muhammed och Gabriel?
 2. Hur ser muslimer på Allah?
 3. Vad är Koranen för en muslim?
 4. Vad är en hadither?
 5. Vilka är de viktiga muslimska högtiderna? Varför och hur firas de?
 6. Vilka var Abraham, Jesus och Mose enligt Islam?
 7. Varför anses Mekka vara helig?
 8. Vad hände 610, 622 och 632 evt?
 9. Vad får inte muslimer äta?
 10. Vilka är Islams fem pelare?

Förklara-frågor:

 1. Vad innebär begreppet profet för en muslim?
 2. Varför är Ramadan och Hajj så viktiga?
 3. Vilka likheter finns det mellan judendomen och Islam?
 4. Vilka olika roller har män och kvinnor?
 5. Ungefär var finns Islam?
 6. Varför kan man säga att Islam är mer en lära om samhället än Kristendom?
 7. Vilka centrala kristna budskap måste en muslim ta avstånd ifrån?

Viktiga begrepp:

MuhammedKa’baKalifSunnimuslim
ShiamuslimerSuraMekkaMedina
SunnaImamIsaIslam
MuslimKoranenShahadaSharia
SawmHadjjHadithZakat
SalatRamadanEid al-FitrDjinn
HidjraMoské

Mål:

 • Veta vilka urkunder islam har.
 • Känna till de viktigaste muslimska högtiderna.
 • Veta vilka uppfattning islam har om Abraham, Jesus, Muhammed och andra personer.
 • Veta varför islam ser Mekka som helig.
 • Veta varför åren 610, 622 och 632 är viktiga för islam.
 • Kunna betydelsen av Muslim, Sura, Sunni, Shia, Hadith Shahada, Salat, Zakat, Sawm, Hajj, Moské och Imam är.  
 • Känna till varför Ramadan och vallfärden är så viktiga.
 • Veta hur muslimerna ser på Gud och Muhammed.
Download PDF
Read more... 0 comments

Hinduism

2014-02-03 17:31:36

Quiz – Hinduismen

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Digilär:

 • Avsnittet De cykliska religionerna.
  • Titta på introduktionen Reinkarnation.
  • Läs Hinduismen.

Uppgifter:

 • Instuderingsuppgifter.

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned för dig själv följande:
  1. Hur påverkas en människas liv när man tror på själavandring?
  2. Inom judendom, kristendom och islam föreställer man sig att själen har evigt liv. Inom hinduismen tror man att själen tar gestalt i ständigt nya existenser? Vilket tycker du verkar mest – eller kanske minst sannolikt?

Mål:

 • Du ska känna till hinduismens urkunder,
 • Du ska känna till hinduismens ursprung.
 • Du ska känna till någon hinduisk högtid.
 • Du ska känna till de viktigaste hinduiska gudarna.
 • Du ska känna till innebörden av begreppen Reinkarnation, Karma, Atman, Brahman, Moksha, Dharma och Samsara.
 • Du ska känna till varför Ganges och Varanasi är viktiga.
 • Du ska känna till var hinduismen är spridd.
Download PDF
Read more... 0 comments

Buddhismen

2014-02-05 00:01:12

Quiz – Buddhismen

Efter du sett filmen och gjort quizen:

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned dina egna funderingar om följande:
  1. Inom buddhismen är allt lidande och allt lidande kommer från begär. Kan du själv komma på några tillfällen i ditt liv där ditt begär gett dig lidande?
  2. Hur tror du en buddhist känner inför sådana situationer?

Mål:

 • Du ska känna till buddhismens urkunder,
 • Du ska känna till buddhismens ursprung.
 • Du ska känna till någon buddhistisk högtid.
 • Du ska känna till de buddhistiska högtiderna.
 • Du ska känna till innebörden av begreppen de fyra ädla sanningarna, åttafaldiga vägen, boddhisatva, buddha och nirvana.
 • Du ska känna till buddhismens heliga platser.
 • Du ska känna till var buddhismen är spridd.
Download PDF
Read more... 0 comments

Jämförelse av världsreligionerna

2014-09-22 09:18:08
JudendomKristendomIslamHinduismBuddhism
Symboler

Torahrullar, Davidsstjärna, MenorahKors, krucifixHalvmåne, Shahada (trosbekännelsen)Aum,Lotusblomma, hujl med åtta ekrar
Vem är Gud?Skaparen och den allsmäktige. Har namnet Javhe men kallas Adonaij (herre).

Gud är passiv i nuet. Människan försöker leva efter Guds vilja.

Monoteistisk
Skaparen och den allsmäktige

Gud ger förlåtelse genom prästen

Gud är en men består av tre delar; Fadern, sonen och den helige anden.

Monoteistisk

Skaparen och den allsmäktige.

Gud är aktiv i nuet. Människan är beroende av Gud.

Monoteistisk
Brahman = VärldsalltetBrahma, Vishnu och Shiva är de mest kända gudarna.Alla gudar är en del av Brahman.

Polyteistisk.
Gudarna är fast i Samsara precis som människorna. Buddha förstår att människor kan vilja be till en gud.

(Polyteistisk)
Varför behövs Gud?Gud och bibeln ger råd om hur människorna ska leva sina liv för att upprätta Guds rike på jorden.Människan kan inte låta bli att synda. Genom Jesus förlåter Gud människorna.Allah visar sin vilja genom Koranen och Muhammeds sed.Olika gudar hjälper människorna med olika bestyr.Människan behöver inte Gud för att nå upplysning, tvärtom.
Grundare
(Abraham) och MosesApostlarna, Paulus och PetrusMuhammedIngen känd.Siddharta Gautama
Helig skrift
Torah, Tanakh, TalmudBibelnKoranenVedaböckerna, Uppanishaderna och Bhagavad gita
Tripitaka
Hur gammal?
Grundad ca 1400 f.v.t.Grundad mellan år 30 coh år 70 e.v.t.Tideräkning börjar år 622 e.v.t.Mellan 2500 f.v.t. till 1500 f.v.t.Uppstår mellan 600 och 400 f.v.t.
Antal utövare
Runt 20 miljonerOmkring 2,2 miljarderOmkring 1,5 miljardOmkring 900 miljonerMellan 300 och 500 miljoner
Lära
Tror på gamla testamentets Gud. Kallas av judar för Jahve, ett namn de inte får uttala. Istället används begreppet Adonaij - herre.

Det judiska folket är utvalt av Gud och har ett förbund med Gud. Omskärelsen som görs på pojkar är en symbol för detta. Vem som helst kan inte bli jude utan man måste ha en mamma som är judinna.
Tio guds bud och övriga 613 (mitzvot) är betydelsefulla. Judarna är noga med att vara med familjen på deras Shabat, fira högtider som Chanukka och Pesach.

Tillåten mat kallas Kosher.
Viktigaste delen av den kristna läran är treenigheten och Jesus uppståndelse från det döda.

Nya testamentet och evangelierna är viktigast, där Jesus liv beskrivs. Tror på Jesus som Guds son. Genom att leva som han gjorde har man som kristen möjlighet att få evigt liv i Paradiset. Ledord är kärlek till allt, förlåtelse.

Tro och bekännelse på Jesus. Lovar evigt liv. Jesus har dött och uppstått.
Gud ska döma till paradis eller helvete. För att komma till paradiset krävs det att man följer de fem pelarna:

Trosbekännelsen - Shahada)
Tidebönen - Salah)
Allmosan - Zakat)
Fastan - Sawm)
Vallfärden - Hajj)


Tillåten man kallas halal.
Tror på Brahman, en högsta själ som finns i allting på jorden. Genom att studera de heliga skrifterna, dyrka gudarna eller meditera kan hindun nå frälsning, slippa återfödas. De flesta hinduer är vegetarianer, att bada i den heliga floden Ganges ger renhet och gör att man lättare når frälsning, Tror på kastsystemet.
Tillvaron i livet är ett kretslopp. Kretsloppet uppstår som en följd av lidandet. För att komma ifrån lidandet måste man följa den åttafaldiga vägen.

Det gäller att förstå sanningen i livet och vad det är som gör att lidandet finns för dig och andra människor. För att förstå detta använder buddhister sig av meditation och bön. Vissa följer Buddhas lära och blir munkar. Många buddhister är vegetarianer, då människan ska visa respekt för allt levande.

HögtiderSabbath- Vilodagen. Frias varje vecka från fredag till lördag.
Pesach - Den judiska påsken. Firas för att minnas judarnas befrielse från det egyptiska slaveriet.
Chanukkah - Tempelinvigningsfesten. Firas för att minnas återinvigningen av Jerusalems tempel 164 f.v.t.
Jul - Firas till minnet av Jesus födelse.
Påsk - Firas för att minnas Jesus lidande för människans synder, hans död och uppståndelse.
Fastemånaden Ramadan.
Eid al-fitr - Fastebrytandets fest. Avslutar Ramadan.
Eid al-Adha - Firar Abrahams starka Gudstro.
Diwali - Ljusfesten. Firar det godas seger över ondskan.Vesak - Firar minnet av Buddhas födelse och upplysning.
Vad händer efter döden?
När man dör avslutas livet på jorden, då dömer Gud människan. Har du levt ett gott liv så kommer du till paradiset.När man dör avslutas livet på jorden, då dömer Gud människan. Har du levt ett gott liv så kommer du till paradiset.När man dör avslutas livet på jorden, då dömer Gud människan. Har du levt ett gott liv så kommer du till paradiset och har du levt ett dåligt liv kommer du till helvetet.Tror på reinkarnation (återfödelse) , att själen hela tiden återföds, hur bra, det beror på hur man har levt i tidigare liv (karma). Tror att världssjälen Brahman finns i allt, vill att sin egen själ Atman ska få slippa återfödas och få lugn och ro, detta kallas för Moksha.Buddhister tror på återfödelsen, att man när dör så föds man om. Har man gjort mycket gott i sitt liv så får man ett bättre liv, har man gjort mycket ont får man ett sämre liv. Vissa buddhister ett fåtal som har nått sanningen når Nirvana, då slipper man återfödas utan svävar i ett lyckorus någonstans i rymden fri från bekymmer och lidande.
Viktiga ord att kunna:
Ateism
Teism
Monoteism
Polyteism
Agnostiker
Religion
Livsåskådning
Heligt
Profet
Fasta
Syndare
Tora
Talmud
Arken
Menorah
Synagoga
Kosher
Sabbat
Bar/Bat Mitsva
Pesach
Evangelium
Gamla och Nya testamentet
Treenighet
Sakrament
Jul
Påsk
Apostel
Imam
Koranen
Moské
Allah
Islam
Muslim
Ramadan
Shia
Sunna
Sanskrit
Kastsystemet
Guru
Brahman
Atman
Reinkarnation
Samsara
Karma
Yoga
Moksha
Buddha
Reinkarnation
Bhodisattva
Karma
Åttafaldiga vägen
Nirvana
Tempel
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF