Historia år 8

I historia för årskurs 8 ingår följande arbetsområden:

Revolutionernas tidsålder: Arbetsområdet täcker tiden från de ekonomiska och sociala förändringar som rubriceras som industriella revolutiontill de politiska och sociala revolutionerna i Nordamerika och Frankrike samt dess orsaker och följder. Fokus ligger på social och ekonomisk förändring.

 

Europas 1800-tal: I arbetsområdet behandlas den tid som den engelske historikern Eric J. Hobsbawm benämnde som “Det långa 1800-talet”,  tiden efter revolutionen i Frankrike fram till och med första världskrigets utbrott. Området behandlar framförallt politisk och ekonomisk utveckling i Europa samt den påverkan denna hade på övriga världen, främst via kolonialism och imperialism.

 

Första världskriget: Intimt sammankopplat till den Europeiska kolonialismen och imperialismen är det första av de två världskrigen. I området behandlas detta utifrån de bakomliggande orsakerna i politiska, ekonomiska och sociala förändringar från industrialismen och framåt. Händelserna i kriget behandlas men framför allt betonas orsaker och följder.

 

I samtliga ämnesområden inom historia ingår också historiebruk, källkritik och källanvändning.
Download PDF