Religion år 7

I religion för årskurs 7 ingår följande arbetsområden:

Identitet och livsfrågor: I området utgår vi från människans plats på jorden och diskuterar gudomlighet, olika gudomliga skepnader och sätt att se på det gudomliga. Vi arbetar också med frågor om människovärde, livet efter döden och skillnader mellan de som tror och inte tror. I området berör vi hur detta påverkar människors sätt att leva, tänka och hur det påverkar vår identitet.

Religion och samhälle: I området utgår vi från religionens roll i samhället, från historisk tid till nutid. Vi berör saker som religiöst styre av stater till svensk statsskyrka och vilken makt religion haft över människor och samhällen.

Download PDF