Geografi

“Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor”.  LGR11, s. 159.

Detta är en samlingssida för ämnet Geografi. Viss information och material som berör hela ämnesområdet kommer finnas här, men merparten finns under respektive årskurs sida.

Download PDF