Flodkulturernas religioner

Under rubriken “Religion och samhälle” inordnas merparten av de religiösa uttryck som gör sig gällande under historisk tid och hur dessa påverkade samhällena de existerade i och påverkades av sin tid. I detta fall berörs de olika flodkulturernas religiösa uttryck, etik och de olika gudar och myter som hör hemma där.

Självutvärdering – Flodkulturernas religioner

Quiz – Flodkulturernas religioner

Efter du sett filmen:

  • Läs i religionsboken: s.

Diskussionsuppgift:

  • Fundera över vilka likheter och skillnader det finns i Egyptens och Mesopotamiens religioner. Skriv ned de likheter och skillnader du kommer på. Vi kommer diskutera dessa i klassen.

Mål:

  • Du känner till några av gudarna i Mesopotamien och Egypten.
  • Du känner till myten om översvämningen i Mesopotamien.
  • Du känner till myten om hur natten kom till i Egypten.
  • Du vet vad de olika religionerna lärde om rätt och fel.
  • Du kan ge exempel på hur de olika floderna påverkade religionerna.

 

 

Download PDF