Upplysningen

Renässansen och upplysningen

2015-05-21 09:06:44

Quiz – Renässansen och upplysningen

Efter du sett filmerna och gjort quizet:

Uppgifter:

 1. Läs text på SO-rummet här och här.
 2. Konstruera meningar där du sätter in begreppen och personerna i listan nedan.
  • Byt dina meningar med någon annan i klassen och jämför.
  • Förbättra era meningar, gör gemensamma meningar.
 3. Svara på frågorna:
  • Varför fick fler och fler möjligheter att köpa böcker under 1500-, 1600- och 1700-talen?
  • Ge exempel på följder av Gutenbergs uppfinning.
  • Vad innebar den vetenskapliga revolutionen?
  • Vad gjorde Kopernikus, Bruno och Galilei?
 4. Gör 2 och 2:
  • Varför tror ni att kyrkan motarbetade vetenskapsmännen?
  • Vilka upptäckter (även de geografiska) tycker ni är de viktigaste? Motivera svaret.
 5. Gör testet på området. Har du mer än 75% går du vidare till nästa område. Annars repeterar du målen.

Begrepp/personer:

 • Renässans
 • Upplysning
 • Vetenskaplig revolution
 • Folkspråk
 • Heliocentrisk
 • Geocentrisk
 • Johan Gutenberg
 • Leonardo da Vinci
 • Giordano Bruno
 • Nikolaus Kopernikus
 • Galileo Galilei

Mål:

 • Du kan placera ut renässansen och upplysningen på en tidslinje. 
 • Du vet vad som är särskilt för renässans och upplysning.
 • Du känner till den vetenskapliga revolutionen. 
 • Du känner till hur vetenskapsmän behandlades av kyrkan.
 • Du känner till de vetenskapliga framsteg som gjordes under perioden. 
 • Du vet vilka följande personer var och vad de är kända för: Johan Gutenberg, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei.
 • Du känner till följande begrepp och kan använda dem i ett sammanhang: Renässans, Upplysning, Vetenskaplig revolution, Heliocentrisk, Geocentrisk, 

Om du hinner:

 1. Använd en historisk atlas och jämför handelskartor för antiken, medeltiden och tidigmodern tid och ta reda på:
  • Vad handlade man med under de olika epokerna?
  • Mellan vilka områden handlade man under de olika epokerna?
  • Vilka likheter och skillnader mellan perioderna ser du?
Download PDF
Read more... 0 comments

Upplysningen

2015-09-21 22:31:48

Självutvärdering Upplysningen

Quiz – Upplysningen

Skriv dina uppgifter i ditt google-dokument.

Begrepp:

Förklara orden genom att sätta in dem i en mening.

 • Vetenskaplig revolution
 • Förnuft
 • Vidskepelse
 • Censur
 • Encyklopedi
 • Uppgifter
 • Yttrandefrihet.
 • Koloni
 • Sekularisering
 • Humanism
 • Adelsman
 • Vetenskapsman
 • Forskning
 • Ståndsprivilegium
 • Maktfördelning
 • Borgare
 • Censur
 • Jämlikhet
 • Rättighet

Att arbeta med:

 1. Läs följande:

Uppgifter:

 1. Förklara kortfattat vad upplysningen var.
 2. Välj en av personerna ovan. Förklara varför denne är en bra representant för upplysningens idéer.
 3. Med hjälp av analysmallen nedan (klicka för större version) analyserar du orsaker och konsekvenser till upplysningstiden.

Analysmall upplysningstiden.001.png.001
Mål:

Se självutvärdering/kunskapskrav.

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF