Massmedia och kommunikation

Begreppet massmedia härstammar ur de engelska orden för folkmassa och uttrycksmedel. Massmedia är kort sagt någon organisation eller tekniskt medium som bidrar till att förmedla information till en stor publik. Med den tekniska utvecklingen har massmedia mer och mer blivit synonymt med tv och radio men kanske idag ännu bättre beskriver alla de olika kanaler som uppstått tack vare internet.

Det som var att anse som ett massmedium för 20 år sedan är kanske inte det idag och det som idag kan anses vara ett massmedium kunde vi inte ens föreställa oss för 20 år sedan. Denna utveckling ställer allt högre krav på oss som samhällsmedborgare.

Arbetsområdet massmedia och kommunikation behandlar alla dessa frågor och mycket mer därtill.

Pedagogisk planering media

 


Vad är massmedia och kommunikation?

2015-10-26 20:00:23

Quiz: Vad är massmedia och kommunikation?

Efter du sett videon:

 1. Gå till coggle.it och skapa ett konto. När du gjort detta skapar du en ny tankekarta. Denna döper du till “Media”.
 2. Dela ut din karta till samtliga i din grupp (har någon redan gjort detta hoppar du över).
  1. Ni jobbar tillsammans i gruppen med tankekartan under arbetets gång.
   Börja med att lägga till underrubrikerna: Medias uppgifter, Demokrati, Medieetik, Nyheter, Massmedier, Internet, Påverkan, Källkritik
  2. Det finns även en gemensam ordlista utdelad i “Class edit”.
 3. I Drive ligger dokumentet Övergripande frågor. I detta finns det en rad frågor du arbetar med under tiden vi arbetar med området.

 

Uppgifter

 1. Läs s. 31 och 33 i Gleerups Utkik: Samhällskunskap.
  1. Fyll ut tankekartan med det ni tycker är viktigt från s. 31 och 33.
 2. Jobba med Övergripande frågor 1 och 3.
 3. Skriv förklaringar till begreppen i den gemensamma ordlistan.

 

Begrepp

 • medier
 • massmedier
 • feedback
 • multimedia
 • tredje statsmakten
 • insändare
 • yttrandefrihet
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Direkt kommunikation
 • Indirekt kommunikation
 • Envägskommunikation
 • Tvåvägskommunikation
 • Medium
 • Sändare
 • Mottagare
Download PDF
Read more... 0 comments

Nyheter, nyhetsvärdering, källkritik

2015-10-26 21:47:22

Quiz: Källkritik (sh)

När du tittat på filmen:

 1. Läs s. 35 i Utkik Samhällskunskap. 
 2. Gör uppgifterna Ordkunskap och Kommer du ihåg?.

Granska källorna:

 1. Läs Viralgranskaren: Därför bör du bli en bättre viralgranskare.
 2. Vad menar Jack Verner är de fyra viktigaste reglerna? Skriv ned dem och varför han tycker att du behöver bli en bättre viralgranskare.
 3. Jobba med uppgiften: Analys: Granska källorna som finns i Drive.

Begrepp:

 • Nyheter
 • Nyhetsvärdering
 • Närhetsprincipen
 • Medieskugga
 • Nyhetsbyråer
 • Presstöd
 • Tendens
 • Närhet
 • Vinkling
 • Objektivitet
Download PDF
Read more... 0 comments

Diskussionsfrågor: Medialized

2015-11-24 08:42:04
 • Vilken roll spelar tekniken för frihetskampen i Burma? Skulle den bli annorlunda utan teknik?
 • På vilket sätt skiljer sig orsakerna att journalister och information kontrolleras i Vietnam, Burma och Colombia? Vilka är anledningarna till att mediefrihet motarbetas i länderna?
 • IKEA har 250 000 anställda i Vietnam (http://lotidningen.se/2008/11/24/250-000-jobbar-t-ikea-i-vietnam/). Ser du något problem med det, efter vad du sett om Vietnam i avsnittet?
 • Vietnam är också ett vanligt mål för svenska turister? Borde verkligen svenskar åka till en sådan diktatur? Varför/varför inte?
 • Är det bättre att åka till Thailand än Vietnam? (Läs: http://bloggar.aftonbladet.se/utrikesbloggen/2015/10/thailand-forbjuder-olselfies/)
Download PDF
Read more... 0 comments

Pressfrihet i världen

2015-11-24 08:53:03

De flesta länder i världen har inte pressfrihet. Denna karta kommer från organisationen Freedom house. Kartan är egentligen interaktiv och kan tittas på här.

Pressfrihet i världen enligt Freedom House.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF