Vad är massmedia och kommunikation?

Quiz: Vad är massmedia och kommunikation?

Efter du sett videon:

 1. Gå till coggle.it och skapa ett konto. När du gjort detta skapar du en ny tankekarta. Denna döper du till “Media”.
 2. Dela ut din karta till samtliga i din grupp (har någon redan gjort detta hoppar du över).
  1. Ni jobbar tillsammans i gruppen med tankekartan under arbetets gång.
   Börja med att lägga till underrubrikerna: Medias uppgifter, Demokrati, Medieetik, Nyheter, Massmedier, Internet, Påverkan, Källkritik
  2. Det finns även en gemensam ordlista utdelad i “Class edit”.
 3. I Drive ligger dokumentet Övergripande frågor. I detta finns det en rad frågor du arbetar med under tiden vi arbetar med området.

 

Uppgifter

 1. Läs s. 31 och 33 i Gleerups Utkik: Samhällskunskap.
  1. Fyll ut tankekartan med det ni tycker är viktigt från s. 31 och 33.
 2. Jobba med Övergripande frågor 1 och 3.
 3. Skriv förklaringar till begreppen i den gemensamma ordlistan.

 

Begrepp

 • medier
 • massmedier
 • feedback
 • multimedia
 • tredje statsmakten
 • insändare
 • yttrandefrihet
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Direkt kommunikation
 • Indirekt kommunikation
 • Envägskommunikation
 • Tvåvägskommunikation
 • Medium
 • Sändare
 • Mottagare
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!