Lag och rätt

Området Lag och rätt behandlar de grundläggande förutsättningarna för att delta i samhället och vara en del av detta och  omfattar och demokratiska fri- och rättigheter samt de skyldigheter som finns i demokratiska samhällen och etiska dilemman kopplade till dessa. Slutligen innehåller även området studier av det svenska rättssystemet och lagar, regler och normer samt hur dessa hänger samman och påverkar varandra. Även kriminalitet och kriminalvård ingår i arbetsområdet.

Självutvärdering – Lag och rätt


Varför lagar?

2014-09-15 21:41:52

Quiz – Varför lagar?

Efter du tittat på genomgången och gjort quizen:

 • Läs: SO-S Samhällskunskap 7 s. 82-83

Viktiga begrepp:

Regler

Normer

Lagar

Förordning

Lagstiftning

Mål:

 • Känna till varför vi har lagar.
 • Känna till skillnad på regel, lag och norm
 • Känna till några källor till våra lagar.
 • Känna till hur lagarna kommer till
 • Känna till begreppet Demokratisk lagstiftning

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Juridik och brottslighet

2014-09-24 22:53:12

Quiz – Juridik och kriminalitet

När du sett genomgången och gjort quizet

 • Läs s.

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned för dig själv: Vilka orsaker tror du är viktigast för att människor blir kriminella?

Begrepp:

 • Civilrätt
 • Straffrätt
 • Offentlig rätt
 • Dold brottslighet
 • Rättssäkerhet

Mål:

 • Du känner till civilrätt, straffrätt och offentlig rätt.
 • Du känner till vad ett brott är.
 • Du känner till skillnaden på dold och synlig brottslighet.
 • Du vet vad rättssäkerhet är.
 • Du känner till olika samhällsgruppers kriminalitet.
 • Du känner till olika förklaringar till att människor blir kriminella.
Download PDF
Read more... 0 comments

Rättegång

2014-09-29 14:56:31

Quiz – Rättegång

Efter du tittat på genomgången och gjort quizen:

 • Läs: SO-S Samhällskunskap 7 s. 57-65.

Viktiga begrepp:

 • Brottsmål
 • Tvistemål
 • Tingsrätt
 • Hovrätt
 • Högsta domstolen
 • Domare
 • Försvarsadvokat
 • Mened
 • Nämndeman
 • Tilltalad
 • Rättegång
 • Vittnesed
 • Åklagare
 • Åtal
 • Påföljd

Mål:

 • Du känner till hur en rättegång går till.
 • Du känner till domstolsväsendets delar.
 • Du känner till skillnaden på brottsmål och skiljemål.
 • Du känner till vilka som tjänstgör under en rättegång och vad de kallas för.
Download PDF
Read more... 0 comments

Från brott till straff

2014-10-01 09:08:23

Från brott till straff

Boken s.  86

Download PDF
Read more... 0 comments

Rättssystemet och domstolarna

2014-10-06 07:25:48

Det s

Snabbguide till Sveriges domstolar.

Rättegång i tingsrätten.

Misshandel på krogen:

En film som illustrerar ett vanligt brottsfall från att brottet begås till domen.

 

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF