Antikens Grekland

Den grekiska antikens storhetstid brukar räknas från år 700 fvt till ungefär år 300 fvt. Under denna tidsperiod kom Greklands geografisk läge vid Medelhavet att spela viktig roll för handel och spridandet av nya idéer i medelhavsområdet. Den grekiska kolonisationen runt medelhavet kom också att bidra till denna spridning. 

Grekland var uppbyggt av en stor mängd olika stadsstater där staden och det närmast omgivande området fungerade som ett självständigt kungarike. Kultur och identitet var trots det gemensam, genom litteratur, konst och vetenskap men framför allt genom det gemensamma språket. Det var så gott som bara när en yttre fiende hotade som de höll ihop.

Den största stadsstaten var Aten. Denna hade sin storhetstid mellan 500 och 400 fvt under tiden då den atenska demokratin utvecklades. Aten hade då över 300 000 invånare.

Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Europa vi idag lever i. Demokrati, vetenskap, konst och teater, alfabet och arkitektur finns kvar eller har inspirerat.

Diagnos Antiken:

Pedagogisk planering – Antiken
Självutvärdering Antiken2


Introduktion till Antiken

2014-01-14 14:12:18

Quiz – Antiken

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Läsa:

* Historia 7 s.  30-36

Begrepp:

Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar.

 • Antiken
 • Arkeolog
 • Stadsstat
 • Koloni
 • Fenicier
 • Hellas

Uppgifter:

Mål:

 • Veta vilken tidsperiod som kallas Antiken.
 • Veta vilka två perioder som ingår i Antiken.
 • Veta varför Antiken är viktig.
 • Känna till Greklands bronsålderskulturer och kolonisation.
Download PDF
Read more... 0 comments

Introduktion till Grekisk antik

2014-01-14 14:19:06
Download PDF
Read more... 0 comments

Antikens Grekland

2014-01-14 15:37:25

Quiz – Antikens Grekland.

Efter du sett filmen:

Läsa:

Diskussionsuppgift:

 • Om du tänker på vad du har lärt dig om antikens Grekland än så länge. Kan du hitta något i den grekiska kulturen som vi har spår av i vårt moderna samhälle?

Begrepp:

Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar.

 • Demokrati
 • Symposium
 • Spartansk
 • Drama
 • Arkitekt
 • Filosof

Uppgifter:

 • Historia 7 s. 42: 8-10
 • Historia 7 s. 49: 1-3
 • Uppgift Källkritik:
  • Läs Källkritik.
  • Läs Kvinnliga rättigheter och skyldigheter s. 41
  • Svara på uppgifterna s. 41

Mål:

 • Känna till den grekiska demokratin
 • Känna till Athen och Sparta
 • Känna till vad som höll ihop Grekland.
 • Känna till perserkrigen
 • Kunna använda  anpassat källmaterial.
 • Kunna grundläggande källkritiska kriterier.
Download PDF
Read more... 1 comment

Alexander den store och Hellenismen

2014-01-15 10:19:22

Quiz – Alexander den store och Hellenismen

Efter du sett filmen och gjort quizen:

Läsa:

* Historia 7 s.  47-49

Begrepp:

Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar.

 • Hellenism
 • Lyrik
 • Komedi
 • Tragedi

Uppgifter:

 • Historia 7 s. 49: 4-6
 • Uppgift 9. Gör uppgiften med minst 2 andra. Diskutera och skriv ned.
 • Jämförelse mellan män och kvinnor i det antika Grekland.  Gör uppgiften med minst 2 andra.

Mål:

 • Känna till vem Alexander den store var och vad han gjorde.
 • Känna till vad Hellenismen var och varför den är viktig.
 • Veta vad som händer med Alexanders rike efter hans död.
 • Känna till vilka Dareios, Xerxes, Leonidas, Perikles, Sokrates, Platon och Pheidippides var.
Download PDF
Read more... 0 comments

Grekland och Rom

2014-01-15 14:20:08

Reflektionsuppgift

Download PDF
Read more... 0 comments

Antikens Grekland - Tidslinje

2014-01-17 12:11:18

På din tidslinje fyller du i följande saker:

 • Den historiska epoken Antiken, 700 fvt – 476 evt (Era).
 • Den minoiska perioden.
 • Mykenes storhetstid.
 • Athens storhetstid.
 • Slagen vid Marathon, Thermopyle, Salamis.
 • Peleponnesiska kriget.
 • Alexander den Store.
 • Hellenismen.

Tänk på att lägga in en kort beskrivning av de olika händelserna, så att du vet vad det är som sker. Du får gärna fylla i ytterligare händelser eller lägga till bilder.

Download PDF
Read more... 0 comments

Sammanfattning Antikens Grekland

2014-01-17 21:13:29
Ca 2000 f.v.t.På Kreta uppstår ett centrum för handel i medelhavet. En högkultur uppstår. Den kallades Minoiska kulturen. Vid Knossos på Kreta byggs ett stort palats. Kreta bedriver handel längs med hela medelhavet. Kulturen försvinner runt 1400 f.v.t.
Ca 1400 - 1200 f.v.t.Vid Mykene uppstår ett kungarike som sprider sig i närområdet. Viktigt var handeln med Fenicierna.. Kungariket vid Mykene går under, troligen genom angrepp från andra folk.
Ca 1100 f.v.t.Handeln i medelhavet domineras av Fenicierna som härstammar från området vid dagens Libanon. De sprider ett alfabet till grekerna som de senare utvecklas.
Ca 900 f.v.t.Runt längs de grekiska kusterna växer det fram stadsstater där varje stad och omkringliggande område är självstyrande.
900 - 700 f.v.t.Kolonisationstid. Grekerna utvandrar från stadsstaterna från överbefolkning och matbrist och grundar kolonier längs med medelhavets kuster. Grunden för grekisk handel i hela medelhavsområdet läggs.
Ca 700 f.v.t.Den tid som kallas Antiken inleds. Perioden kallas ibland också Arkaisk tid. Handel och kultur blomstrar.
625 f.v.t.De äldsta kända mynten tillverkas i landet Lydien, som låg i nuvarande Turkiet. Mynten spred sig senare till Grekland.

Tidigare hade ädla metaller använts som betalningsmedel, men inte i form av mynt.
550 f.v.t.Perserna erövrar området runt Mesopotamien och bygger den första superstaten. Riket sträcker sig från floden Indus till Grekland. I Jonien, som ligger på västkusten i dagens Turkiet, finns grekiska stadsstater som ockuperas. Dessa gör uppror på perserna.
400-talet f.v.tDen grekiska antikens storhetstid. Två stadsstater dominerar framför andra. I Stadsstaten Sparta uppstår en militärstat som styrs av ett äldsteråd och alla pojkar fostras till att bli krigare. I Aten utvecklas handel, kultur och demokrati. Atens befolkning var över 300 000 invånare, varav en tredjedel var slavar.
490 f.v.tPerserna anfaller grekerna. Det första anfallet kommer vid byn Marathon. Grekerna segrar och en löpare skickas, enligt legenden, tillbaka till Aten för att berätta om segern.
480 f.v.t.Perserna anfaller på nytt. Vid Thermopyle möter en liten här av spartaner en överlägsen persisk armé, men uppehåller dem länge nog för att Aten ska kunna evakueras.
480 f.v.t.Slaget vid Salamis: När Aten plundrats lurar greker in den persiska flottan i en fälla där den besegras. Eftersom flottan besegras kan inte soldaterna på land lämna och besegras så småningom.
431 - 404 f.v.t.Det peloponnesiska kriget inleds. Sparta i förbund med andra stadsstater anfaller Aten som besegras 404 f.v.t. och Sparta blir den dominerande stadsstaten.
330-tal f.v.tMakedonien blir ledande stat i det grekiska området under Kung Filip. När Filip dör tar hans son över. Han kallas Alexander den Store.
334 f.v.t.En grekisk här, ledd av Alexander den store. Perserna besegras i flera stora och berömda slag.
333 f.v.t.Slaget vid Issos: I princip hela det område som omfattas av dagens Turkiet är erövrat av Alexander.
331 f.v.t.Perserna besegras slutgiltigt vid Gaugamela. Alexander intar Babylon. Alexander vill erövra ”världen” och skapar ett rike som sträcker sig från dagens grekland till Indus.
323 f.v.t.Alexander dör, bara 33 år gammal, i en febersjukdom. Efter hans död blir det inbördeskrig och riket delas upp i fyra delar och i dessa sprids grekisk kultur och vetenskap. Detta kallas Hellenismen. Efter Alexanders död är den grekiska storhetsperioden över.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF