Sammanfattning Antikens Grekland

Ca 2000 f.v.t.På Kreta uppstår ett centrum för handel i medelhavet. En högkultur uppstår. Den kallades Minoiska kulturen. Vid Knossos på Kreta byggs ett stort palats. Kreta bedriver handel längs med hela medelhavet. Kulturen försvinner runt 1400 f.v.t.
Ca 1400 - 1200 f.v.t.Vid Mykene uppstår ett kungarike som sprider sig i närområdet. Viktigt var handeln med Fenicierna.. Kungariket vid Mykene går under, troligen genom angrepp från andra folk.
Ca 1100 f.v.t.Handeln i medelhavet domineras av Fenicierna som härstammar från området vid dagens Libanon. De sprider ett alfabet till grekerna som de senare utvecklas.
Ca 900 f.v.t.Runt längs de grekiska kusterna växer det fram stadsstater där varje stad och omkringliggande område är självstyrande.
900 - 700 f.v.t.Kolonisationstid. Grekerna utvandrar från stadsstaterna från överbefolkning och matbrist och grundar kolonier längs med medelhavets kuster. Grunden för grekisk handel i hela medelhavsområdet läggs.
Ca 700 f.v.t.Den tid som kallas Antiken inleds. Perioden kallas ibland också Arkaisk tid. Handel och kultur blomstrar.
625 f.v.t.De äldsta kända mynten tillverkas i landet Lydien, som låg i nuvarande Turkiet. Mynten spred sig senare till Grekland.

Tidigare hade ädla metaller använts som betalningsmedel, men inte i form av mynt.
550 f.v.t.Perserna erövrar området runt Mesopotamien och bygger den första superstaten. Riket sträcker sig från floden Indus till Grekland. I Jonien, som ligger på västkusten i dagens Turkiet, finns grekiska stadsstater som ockuperas. Dessa gör uppror på perserna.
400-talet f.v.tDen grekiska antikens storhetstid. Två stadsstater dominerar framför andra. I Stadsstaten Sparta uppstår en militärstat som styrs av ett äldsteråd och alla pojkar fostras till att bli krigare. I Aten utvecklas handel, kultur och demokrati. Atens befolkning var över 300 000 invånare, varav en tredjedel var slavar.
490 f.v.tPerserna anfaller grekerna. Det första anfallet kommer vid byn Marathon. Grekerna segrar och en löpare skickas, enligt legenden, tillbaka till Aten för att berätta om segern.
480 f.v.t.Perserna anfaller på nytt. Vid Thermopyle möter en liten här av spartaner en överlägsen persisk armé, men uppehåller dem länge nog för att Aten ska kunna evakueras.
480 f.v.t.Slaget vid Salamis: När Aten plundrats lurar greker in den persiska flottan i en fälla där den besegras. Eftersom flottan besegras kan inte soldaterna på land lämna och besegras så småningom.
431 - 404 f.v.t.Det peloponnesiska kriget inleds. Sparta i förbund med andra stadsstater anfaller Aten som besegras 404 f.v.t. och Sparta blir den dominerande stadsstaten.
330-tal f.v.tMakedonien blir ledande stat i det grekiska området under Kung Filip. När Filip dör tar hans son över. Han kallas Alexander den Store.
334 f.v.t.En grekisk här, ledd av Alexander den store. Perserna besegras i flera stora och berömda slag.
333 f.v.t.Slaget vid Issos: I princip hela det område som omfattas av dagens Turkiet är erövrat av Alexander.
331 f.v.t.Perserna besegras slutgiltigt vid Gaugamela. Alexander intar Babylon. Alexander vill erövra ”världen” och skapar ett rike som sträcker sig från dagens grekland till Indus.
323 f.v.t.Alexander dör, bara 33 år gammal, i en febersjukdom. Efter hans död blir det inbördeskrig och riket delas upp i fyra delar och i dessa sprids grekisk kultur och vetenskap. Detta kallas Hellenismen. Efter Alexanders död är den grekiska storhetsperioden över.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!