Medeltiden


Lektionsmoment:


Vad är medeltiden?

uttrycket är en efterkonstruktion och skapades av renässansens människor. Ordet renässans betyder “pånyttfödelse” med det menar man en pånyttfödelse av antiken. Renässansnens människor menade helt enkelt att de återupptäckt antiken och att tiden mellan antikens fall och dem själva var mörk och dålig.Tiden efter antikens Rom faller samman och den siste romerske kejsaren Romulus Augustulus avsätts 476 evt av den germanske hövdingen Odovakar har i Europa kommit att kallas Medeltiden. Ordet betyder egentligen “tiden mellan” och med det menar man tiden mellan antiken till renässansen. Epoken sträcker sig över 1000 år och många brukar markera Columbus ankomst till Amerika som slutpunkten.

Sanningen var den att perioden inte går att kalla dålig. Tvärtom var det en period i mänsklighetens historia där grunder för vårt moderna samhälle blev till. Nya jordbruksmetoder upptäcktes, kultur och litteratur började växa fram och spridas och städer växte även om det var en nedgångsperiod under 1300-talet. Samtidigt ökade handeln, människor reste till Kina och Indien och vägen till Amerika återupptäcktes och välståndet i Europa växte.

Samtidigt fanns det mörka sidor av medeltiden. Majoriteten, över 90% av Europas invånare, var mycket fattiga bönder som tvingades slita för sin överlevnad. När Digerdöden slår till mot Europa dör närmare en tredjedel av Europas befolkning. Det ökade välståndet i Europa byggdes också på plundringar av andra folk. Korstågen mot Det heliga landet bidrog också till massmord, plundring och  ökad fiendskap mellan folk.

Med det sagt är medeltiden en period som är allt annat än enkel. Det är en lång period som inte kan sägas vara varken det ena eller det andra utan är både och.

Alignementmatris – Medeltiden

Självutvärdering Medeltiden

Tidslinjeuppgift – Medeltiden 

Medeltida källor Uppgift


Introduktion till Medeltiden

2014-03-31 20:14:39

Quiz – Medeltiden

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Diskussionsuppgift:

 • Skriv ned enskilt:
  • Hur tror du människorna som levde då känt sig om de vetat varför vi kallar tiden Medeltiden?
  • Det engelska ordet “Dark ages” används ibland. Tycker du att det är ett rättvisande ord? Varför/Varför inte?

Uppgifter:

 1. Jobba med den gemensamma tidslinjeuppgiften.
 2. Läs boken s. 72-73.
  • Gör uppgiften Medeltida bönder på s. 73. Dela denna med mig i Google drive.
 3. Läs s. 74-77
  • Gör uppgiften Riddare på s. 77. Dela denna med mig i Google drive.
 4. Gör en egen sammanfattning i punktform, ungefär som den på s. 80. Dela i Google drive.
 5. Skriv en förklaring av begreppen. När du är klar, jämför med en klasskamrat, skriv en gemensam lista.

Begrepp:

 • Medeltiden
 • Livegna
 • Storman
 • Riddare
 • Brynja
 • Försvarsborg
 • Ballad
 • Riddarsaga
 • Hemgift

Mål:

 • Du känner till Medeltiden som epok och vilka år den omfattar.
 • Du kan placera epoken medeltiden på en tidslinje.
 • Du kan placera ut tidig medeltid en tidslinje.
 • Du känner till några andra viktiga händelser.
 • Du kan begreppen: Medeltiden, Livegna, Storman, Riddare, Brynja, Försvarsborg, Ballad, Riddarsaga, Hemgift

Extramaterial:

Download PDF
Read more... 0 comments

Araberna, Frankerriket och Feodalismen

2014-04-06 22:50:59

Quiz – Araberna, Frankerriket och Feodalismen

Efter du sett filmen och gjort quizen:

Skriv en egen förklaring av begreppen. Ta med till lektionen.

 • Beduin
 • Mecka
 • Kaba
 • Muhammed
 • Ängeln Gabriel
 • Kalif
 • Osmanska riket.

Uppgifter:

 1. Läs: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/feodalismen
  • Gör uppgifterna längst ned på sidan.
 2. Rita en egen klasspyramid över feodalismen. Ta med Adel, präster, borgare och bönder. Jämför med någon annan i klassen.
 3. Jämför dina begrepp med någon i klassen. Skriv en gemensam lista.
 4. Läs s. 92-97
  • Gör uppgift 3, 4, 5, 8 på s. 97.
 5. Gör en egen sammanfattning i punktform, ungefär som den på s. 80. Dela i Google drive.
 6. Jobba med tidslinjeupgiften.

Mål:

 • Du känner till vad feodalismen var.
 • Du känner till vad livegenskap var.
 • Du känner till hur medeltidens bönder levde.
 • Du känner till den arabiska expansionen.
 • Du känner till Karl den store.
 • Du kan innebörden av begreppen Beduin, Mecka, Kaba, Muhammed, Ängeln Gabriel, Kalif, Osmanska riket.
Download PDF
Read more... 0 comments

Högmedeltid

2014-04-21 15:26:54

Quiz – Högmedeltid

Efter du tittat på filmerna och gjort quizen:

Skriv en egen förklaring av begreppen, ta med till lektionen:

 • Latin
 • Helgon
 • Kloster
 • Biskop
 • Påve
 • Korståg
 • Stadsmur
 • Borgare
 • Skrå
 • Hansan

Material:

 1. Läs s. 78-79.
  • Gör uppgiften Muslimsk beskrivning av slakt på muslimska fångar under tredje korståget på s. 80. Dela denna med mig i Google drive.
 2. Läs s. 81-84.
  • Gör uppgiften Lärdomen återuppstår på s. 85. Dela denna med mig i Google drive.
 3. Läs s. 86-87.
  1. Gör uppgift 1-8, 10, 13, 14 på s. 87. Dela i Google drive.
 4. Gör en egen sammanfattning i punktform, ungefär som den på s. 80. Dela i Google drive.
 5. Skriv en förklaring av begreppen. När du är klar, jämför med en klasskamrat, skriv en gemensam lista.

Mål:

 • Du vet vad Digerdöden var och hur den spred sig.
 • Du känner till vilka de stora handelsstäderna var.
 • Du känner till korstågen och deras orsaker.
 • Du känner till skillnader i hur man levde i staden och på landsbygden.
 • Du kan placera ut Digerdöden och Korstågen på en tidslinje.
 • Du känner till begreppen livegen, sakrament, tionde, skrå, gille, lärling, mästare, gesäll, Latin, Helgon, Kloster, Biskop, Påve, Korståg, Stadsmur, Borgare, Hansan.

 

Download PDF
Read more... 0 comments

Senmedeltiden

2014-05-05 14:31:29

Quiz- Senmedeltiden

Efter du sett filmen:

 • Jobba med Karthäftet.
  • Gör uppgifterna i häftet.
 • Den som är klar med karthäftet:
  • Läs igenom/titta på videon om källkritik.
  • Gå igenom texterna Medeltida bönder, Riddare och Muslimsk beskrivning av slakt på muslimska fångar under tredje korståget. 
   • Bedöm källorna utifrån de källkritiska kriterierna som finns i filmen/texten.
   • Resonera om vilken källa är bäst/sämst? Varför? Försök motivera ditt svar utifrån filmen/texten.
 • Gör testet.

Mål:

 • Du vet vad Digerdöden var och hur den spred sig.
 • Du känner till hundraårskriget och varför det pågick.
 • Du känner till boktryckarkonsten och någon konsekvens av att den kom till Europa.
 • Du kan placera ut Senmedeltiden, Hundraårskriget och Digerdöden på en tidslinje.
 • Du känner till orsaker och konsekvenser av några händelser under perioden.
 • Du känner till Columbus resor och orsakerna till den.
Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF