Introduktion till Antiken

Quiz – Antiken

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Läsa:

* Historia 7 s.  30-36

Begrepp:

Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar.

  • Antiken
  • Arkeolog
  • Stadsstat
  • Koloni
  • Fenicier
  • Hellas

Uppgifter:

Mål:

  • Veta vilken tidsperiod som kallas Antiken.
  • Veta vilka två perioder som ingår i Antiken.
  • Veta varför Antiken är viktig.
  • Känna till Greklands bronsålderskulturer och kolonisation.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!