Triangelhandeln

Quiz: Triangelhandeln

Efter du sett filmen och gjort quizet:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik s.  s. 67 – 69.
 2. Gör uppgifterna:
  1. Ordkunskap och Kommer du ihåg? s. 68. 
  2. Använd en historisk kartbok och ta reda på:
   • Vilka områden som koloniserades av Portugal, Spanien, Frankrike, England och Nederländerna.
   • Vilka år upptäcktsresorna genomfördes av Diaz, Columbus, Diaz, Vespucci, Cortez, Magellan, Pizarro
   • Vilka nya varor som kom till Europa på grund av den ökande världshandeln.
 3. Gör testet på området. Har du mer än 75% går du vidare till nästa område. Annars repeterar du.

Mål:

 • Du känner till de olika europeiska kolonialmakterna och vilka områden de koloniserade.
 • Du känner till de europeiska upptäcktsfärderna.
 • Du känner till några av de nya varor som kom till Europa som en följd av ökad världshandel.
 • Du vet vad Triangelhandeln var och konsekvenser av den.
 • Du känner till Nya Sverige. 
 • Du vet vad Sjuårskriget var och känner till någon konsekvens av det.
 • Du vet vad Svenska ostindiska kompaniet handlade med och dess handelsområde.

Om du hinner:

 1. Använd en historisk atlas och jämför handelskartor för antiken, medeltiden och tidigmodern tid och ta reda på:
  • Vad handlade man med under de olika epokerna?
  • Mellan vilka områden handlade man under de olika epokerna?
  • Vilka likheter och skillnader mellan perioderna ser du?
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!