Andra högkulturer

Quiz – Andra högkulturer

Efter du sett filmerna och gjort quizen:

Läroboken:

 • Läs om Kina s. 24 – 28
 • Uppgifter s. 29

Diskussionsuppgift:

 • Även i Kina var den tekniska utvecklingen god. Skriv ned kort för dig själv vilken av de uppfinningar på s. 28 som du tycker är viktigast för oss i dag och varför den är viktig.

Begrepp att kunna: 

 • Högkultur
 • Centralmakt

Mål:

 • Känna till de olika flodkulturerna.
 • Känna till hur de olika flodkulturerna utvecklats.
 • Känna till viktiga ledare i de olika kulturerna.
 • Känna till när de olika kulturerna existerade och placera på en tidslinje.
 • Känna till något om livet i de olika flodkulturerna.
 • Känna till varför de försvann.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!