Befolkningstillväxt

Quiz: Befolkningstäthet och befolkningstillväxt

 1. Läs Utkik s. 77-78
  1. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? på s. 77 samt Ordkunskap s. 78.
 2. Träna på begreppen (Quizlet):
 3. Jobba vidare med Att leva i en kåkstad och Varför bor européerna där de bor?
 4. Gör testet på momentet.

Begrepp:

Jobba med begreppen nedan. Antingen skriver du en egen förklaring, eller tränar du på begreppen i Quizlet.

 • Demografisk transition.
 • Nativitet
 • Mortalitet
 • Fertilitet
 • Befolkningstillväxt
 • Förväntad livslängd
 • Befolkningspyramid
 • Familjeplanering
 • Befolkningsexplosion
 • Capita
 • Välstånd
 • Jämlikhet
 • Slumområden.

Mål:

 • Känna till olika prognoser för befolkningsutvecklingen.
 • Kunna förklara hur jordens befolkningstillväxt ser ut.
 • Känna till hur den demografiska transitionen fungerar.
 • Känna till och kunna använda begreppen Demografisk transition, Mortalitet, Fertilitet, Befolkningstillväxt, Förväntad livslängd, Befolkningspyramid, Familjeplanering, Befolkningsexplosion, Capita, Välstånd, Jämlikhet

 

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!