Den industriella revolutionen – Bakgrund

Inled med att göra ett förtest på “Den industriella revolutionen”

join.quizizz.com och ange koden: 481915

Quiz: Den industriella revolutionen – Orsaker

Efter du tittat på filmerna:

Uppgifter:

 1. Läs s. 72– 74 i Utkik Historia.
 2. Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser och gör en egen lista över orsaker och aktörer.
 3. Gör Ordkunskap och Kommer du ihåg? s. 74 i Utkik Historia.

Diskussionsuppgift:

 • Hur hänger kolonialism och triangelhandel ihop med industriell revolution?
 • Titta på Hemarbete blir fabriksarbete och förklara:
  • Varför det blev nödvändigt att bygga fabriker
  • Varför maskinerna vad nödvändiga för massproduktion.

Begrepp:

 • Livegen
 • Borgare
 • Befolkningsexplosion
 • Råvaror
 • Flygande skytteln
 • Spinning Jenny
 • Ångmaskinen
 • Fackförening
 • Lockout
 • Strejk
 • Konsumentkooperation
 • Arbetarrörelse

Mål:

 • Du känner till de olika orsakerna till den industriella revolutionen.
 • Du känner till varför Flygande skyttelnSpinning Jenny och Ångmaskinen var viktiga.
 • Du känner till några viktiga aktörer.
 • Du känner till de olika begreppen och kan använda dem i ett sammanhang.
 • Du vet hur jordbruket förändrades och konsekvenser av det.
 • Du kan placera industrialiseringens inledning på en tidslinje.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!