Elevarbeten

Under denna sida kommer jag samla länkar till de olika arbeten som mina elever redovisar digitalt.

Att arbeta med digital teknik precis som att använda denna för att redovisa är en viktig del i att förbereda elever för framtida studier. Utöver det svarar det mot läroplanen som säger att det är skolans ansvar att eleverna efter slutförd grundskola ska kunna:

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

LGR11, s. 14.


Skapa religion - 2012-2013

2014-01-22 09:16:16
Som en del av arbetet med religionens grunder fick klasserna under läsåret 2012/2013 skapa egna religioner utifrån de definitioner av religioner som vi jobbat med.
Download PDF
Read more... 0 comments

Grupparbete - Demografi 2013/2014

2014-01-22 09:19:42

Under läsåret arbetade en klass med att skapa egna sidor på temat Demografi.

Linn och Grabbarna.
Caisa, Ylva, Ella, Sadika.
Download PDF
Read more... 0 comments

Tidslinjer - Medeltiden

2015-02-03 09:21:45

Tidslinje 7E

Tidslinje 7F

Tidslinje 7G

Download PDF
Read more... 0 comments
Download PDF