Folken vid tvåflodslandet

Sumerernas rike

Sumer

Det första folk som byggde ett rike vid tvåflodslandet var sumererna. Vid floderna Eufrat och Tigris byggde de byar och städer. Längs med floderna växte åkrar och konstbevattning fram. Städerna blev snart små riken som styrde över sig själva och området runt om staden, detta kallas stadsstater. De mest kända stadsstaterna i området var städerna Ur och Uruk. Oftast styrdes städerna av en kung och präster.

Så småningom växte städerna samman till ett rike där Ur var den centrala staden och som hade sin storhetstid mellan 4300 – och 3200 fvt.

I de olika städerna och stadsstaterna regerade olika stadsgudar och dyrkan cirklade runt ett tempel, som såg ut som ett trappstegsformat torn, kallat Ziggurat. Templen var ofta oerhört rika och prästerna mycket mäktiga.

Det är i sumerernas rike som judendom, kristendom och islam har sitt ursprung. Också många viktiga teknologiska framsteg som matematik, skrivkonst och hjulet härstammar härifrån.

A´kkad

Det akkadiska riket.

Området norr om Sumer kallades A’kkad och kom så småningom att erövra Sumer. Huvudstaden blev staden A’kkad runt 2300 – 2100 fvt då kungen Sargon erövrade ett område som sträckte sig från Persiska viken till Medelhavet. Därefter förföll riket gradvis och Sumer återtog området. Under A’kkads storhetstid var det troligen världens då största rike.

Assyriernas rike 1450 fvt.

Assyrierna

Runt 2000 fvt erövrar assyrierna området kring Mesopotamien. Riket varade fram till 612 fvt och de två sista århundradena innan dess undergång var det som mäktigast. Assyriernas huvudstad var Nineve och en av deras viktigaste kungar var kung Assurbanipal som regerade 668 – 627 fvt. Under hans styre byggdes ett stort bibliotek upp i Nineve.

Assyriernas rike hade sitt centrum längs med Tigris och anses vara den första militära stormakten. Assyrierna kunde utnyttja järn för att göra bättre vapen, hade kavalleri och infanteri som var överlägset sina grannar.

 

 

 

 

 

Babylonien under Hammurabi.

Babylonien 

Babylonien uppstod som ett rike runt 2000 fvt. Centrum låg runt Eufrat och var ett rike som existerade fram till 539 fvt. Babylonien hade sin första storhetstid med kung Hammurabi runt 1700 fvt och det är med denna period som vi har världens äldsta bevarade lagar. Babyloniens andra storhetstid kom med kung Nebukadnessar II som regerade 604 – 562 fvt.

Babyloniens huvudstad fanns i Babylon och området sträckte sig runt hela tvåflodslandet ända ner till Persiska viken. Med Hammurabi sträcktes riket ut ända till Medelhavet.

I Babylonien utvecklades sumerernas matematik och det är härifrån vår tideräkning med 60 minuter per timme och 60 sekunder per minut kommer.

Perserna

Persernas rike i sin största utbredning.

Runt 500 fvt erövrade perserna området kring Mesopotamien. Perserna skapade det största riket som dittills existerat. När det var som störst sträckte det sig från Indusdalen i öster till Medelhavet i väster. På 300-talet utmanade de persiska kungarna Dareios och Xerxes de grekiska stadsstaterna. Persernas invasionsförsök misslyckades och istället blev de erövrade av Alexander den Stores arméer på 300-talet fvt.

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!