Grupparbete: Världsdelarna

Under några veckors tid ska du delta i ett grupparbete där du och din grupp presenterar en världsdel. Hur ni väljer att presentera den får ni komma överens om i gruppen men det sätt ni presenterar arbetet måste kunna publiceras online.

Följande saker ska presenteras:

Naturgeografi:

 • Storlek på världsdelen, både i siffror och i relation till övriga världsdelar.
 • Bergskedjor och högsta toppar.
 • Viktiga floder
 • Angränsade hav
 • Innanhav/stora sjöar
 • Andra naturgeografiska objekt.
 • Största/minsta land
 • Varför de olika objekten är betydelsefulla?

Ekonomi:

 • Vad för matvaror produceras.
 • Vad för naturfyndigheter finns
 • Exportvaror
 • Rika och fattiga länder.

Klimat:

 • Klimatzoner – vegetationstyper

Källförteckning:

Samtliga använda källor ska tas upp. Använder ni internetkällor måste hela webbadressen finnas med. 

Material ni kan utgå från:

 • Gleerups
 • Wikipedia
 • Ne.se
 • Grundskoleboken
 • Gapminder.org
 • Läroböcker
 • SO-rummet.se
 • Biblioteket

Ni får självklart använda ytterligare källor, men tiden är begränsad och det är viktigt att ni tänker på att vara källkritiska.

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!