Handel, produktion och tjänster: Inledning

Vad handlar avsnittet om?

 • Produktion, handel och transport lokalt och globalt.
 • Våra grundläggande behov och fördelningen av dem.
 • Hur det skiljer sig mellan olika länder och fördelningen mellan rika och fattiga.
 • Olika skäl till att producera olika varor på olika platser.
 • Hur produktion, handel och transporter påverkar olika människors livsvillkor.
 • Världshandel ur ett geografiskt perspektiv.

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik geografi  s. 89 gemensamt. Diskutera i gruppen.
 2. Läs s. 91 0ch 96.
  1. Gör uppgifterna på s. 96
 3. Träna på begreppen i Quizlet.
 4. Hemuppgift: Kolla igenom ditt hem. Leta upp några exempel på saker du har hemma. Var är de tillverkade? Skriv ned!
  Leksak
  Mat (färsk, inte färsk)
  Elektronik (inte iPad)
  Kläder
 5. Göra uppgiften “Var ska järnverket byggas?”

Efter detta moment ska du kunna:

 • Något om varför företag lägger produktion i låglöneländer.
 • Ungefär var de flesta låglöneländer ligger.
 • Skillnad på produktion av varor och tjänster.
 • De olika näringsgrenarna.
 • Olika lokalisationsfaktorer.
 • Olika former av transport och kommunikation.
 • Känna till de begrepp som hör till sidorna.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!