Kunskapskrav 5

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt.

Download PDF