Kunskapskrav 1

Eleven har kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

JudendomKristendomIslamHinduismBuddhism
Symboler

Torahrullar, Davidsstjärna, MenorahKors, krucifixHalvmåne, Shahada (trosbekännelsen)Aum,Lotusblomma, hujl med åtta ekrar
Vem är Gud?Skaparen och den allsmäktige. Har namnet Javhe men kallas Adonaij (herre).

Gud är passiv i nuet. Människan försöker leva efter Guds vilja.

Monoteistisk
Skaparen och den allsmäktige

Gud ger förlåtelse genom prästen

Gud är en men består av tre delar; Fadern, sonen och den helige anden.

Monoteistisk

Skaparen och den allsmäktige.

Gud är aktiv i nuet. Människan är beroende av Gud.

Monoteistisk
Brahman = VärldsalltetBrahma, Vishnu och Shiva är de mest kända gudarna.Alla gudar är en del av Brahman.

Polyteistisk.
Gudarna är fast i Samsara precis som människorna. Buddha förstår att människor kan vilja be till en gud.

(Polyteistisk)
Varför behövs Gud?Gud och bibeln ger råd om hur människorna ska leva sina liv för att upprätta Guds rike på jorden.Människan kan inte låta bli att synda. Genom Jesus förlåter Gud människorna.Allah visar sin vilja genom Koranen och Muhammeds sed.Olika gudar hjälper människorna med olika bestyr.Människan behöver inte Gud för att nå upplysning, tvärtom.
Grundare
(Abraham) och MosesApostlarna, Paulus och PetrusMuhammedIngen känd.Siddharta Gautama
Helig skrift
Torah, Tanakh, TalmudBibelnKoranenVedaböckerna, Uppanishaderna och Bhagavad gita
Tripitaka
Hur gammal?
Grundad ca 1400 f.v.t.Grundad mellan år 30 coh år 70 e.v.t.Tideräkning börjar år 622 e.v.t.Mellan 2500 f.v.t. till 1500 f.v.t.Uppstår mellan 600 och 400 f.v.t.
Antal utövare
Runt 20 miljonerOmkring 2,2 miljarderOmkring 1,5 miljardOmkring 900 miljonerMellan 300 och 500 miljoner
Lära
Tror på gamla testamentets Gud. Kallas av judar för Jahve, ett namn de inte får uttala. Istället används begreppet Adonaij - herre.

Det judiska folket är utvalt av Gud och har ett förbund med Gud. Omskärelsen som görs på pojkar är en symbol för detta. Vem som helst kan inte bli jude utan man måste ha en mamma som är judinna.
Tio guds bud och övriga 613 (mitzvot) är betydelsefulla. Judarna är noga med att vara med familjen på deras Shabat, fira högtider som Chanukka och Pesach.

Tillåten mat kallas Kosher.
Viktigaste delen av den kristna läran är treenigheten och Jesus uppståndelse från det döda.

Nya testamentet och evangelierna är viktigast, där Jesus liv beskrivs. Tror på Jesus som Guds son. Genom att leva som han gjorde har man som kristen möjlighet att få evigt liv i Paradiset. Ledord är kärlek till allt, förlåtelse.

Tro och bekännelse på Jesus. Lovar evigt liv. Jesus har dött och uppstått.
Gud ska döma till paradis eller helvete. För att komma till paradiset krävs det att man följer de fem pelarna:

Trosbekännelsen - Shahada)
Tidebönen - Salah)
Allmosan - Zakat)
Fastan - Sawm)
Vallfärden - Hajj)


Tillåten man kallas halal.
Tror på Brahman, en högsta själ som finns i allting på jorden. Genom att studera de heliga skrifterna, dyrka gudarna eller meditera kan hindun nå frälsning, slippa återfödas. De flesta hinduer är vegetarianer, att bada i den heliga floden Ganges ger renhet och gör att man lättare når frälsning, Tror på kastsystemet.
Tillvaron i livet är ett kretslopp. Kretsloppet uppstår som en följd av lidandet. För att komma ifrån lidandet måste man följa den åttafaldiga vägen.

Det gäller att förstå sanningen i livet och vad det är som gör att lidandet finns för dig och andra människor. För att förstå detta använder buddhister sig av meditation och bön. Vissa följer Buddhas lära och blir munkar. Många buddhister är vegetarianer, då människan ska visa respekt för allt levande.

HögtiderSabbath- Vilodagen. Frias varje vecka från fredag till lördag.
Pesach - Den judiska påsken. Firas för att minnas judarnas befrielse från det egyptiska slaveriet.
Chanukkah - Tempelinvigningsfesten. Firas för att minnas återinvigningen av Jerusalems tempel 164 f.v.t.
Jul - Firas till minnet av Jesus födelse.
Påsk - Firas för att minnas Jesus lidande för människans synder, hans död och uppståndelse.
Fastemånaden Ramadan.
Eid al-fitr - Fastebrytandets fest. Avslutar Ramadan.
Eid al-Adha - Firar Abrahams starka Gudstro.
Diwali - Ljusfesten. Firar det godas seger över ondskan.Vesak - Firar minnet av Buddhas födelse och upplysning.
Vad händer efter döden?
När man dör avslutas livet på jorden, då dömer Gud människan. Har du levt ett gott liv så kommer du till paradiset.När man dör avslutas livet på jorden, då dömer Gud människan. Har du levt ett gott liv så kommer du till paradiset.När man dör avslutas livet på jorden, då dömer Gud människan. Har du levt ett gott liv så kommer du till paradiset och har du levt ett dåligt liv kommer du till helvetet.Tror på reinkarnation (återfödelse) , att själen hela tiden återföds, hur bra, det beror på hur man har levt i tidigare liv (karma). Tror att världssjälen Brahman finns i allt, vill att sin egen själ Atman ska få slippa återfödas och få lugn och ro, detta kallas för Moksha.Buddhister tror på återfödelsen, att man när dör så föds man om. Har man gjort mycket gott i sitt liv så får man ett bättre liv, har man gjort mycket ont får man ett sämre liv. Vissa buddhister ett fåtal som har nått sanningen når Nirvana, då slipper man återfödas utan svävar i ett lyckorus någonstans i rymden fri från bekymmer och lidande.
Viktiga ord att kunna:
Ateism
Teism
Monoteism
Polyteism
Agnostiker
Religion
Livsåskådning
Heligt
Profet
Fasta
Syndare
Tora
Talmud
Arken
Menorah
Synagoga
Kosher
Sabbat
Bar/Bat Mitsva
Pesach
Evangelium
Gamla och Nya testamentet
Treenighet
Sakrament
Jul
Påsk
Apostel
Imam
Koranen
Moské
Allah
Islam
Muslim
Ramadan
Shia
Sunna
Sanskrit
Kastsystemet
Guru
Brahman
Atman
Reinkarnation
Samsara
Karma
Yoga
Moksha
Buddha
Reinkarnation
Bhodisattva
Karma
Åttafaldiga vägen
Nirvana
Tempel

Tabellen är en sammanställning av eget material, samt jämförelser hittade här, här och här.

Judendom

Kristendom

Islam

Hinduism

Buddhism

Download PDF