Kunskapskrav 3

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband med resonemang.

Du ska kunna förklara och ge exempel på hur religionen påverkar det samhälle den befinner sig i, eller påverkas av det. Exempel på detta kan vara hur religion kan vara inblandad i olika konflikter mellan länder. Hur politik påverkas av och påverkar religion eller hur avsaknad av religion kan fungera.

Religionen är en del av samhället och detta kunskapskrav rör er förmåga att resonera om hur religion kan vara det.

Exempel på fall där religion påverkar och påverkas av samhället:

Sekularisering

Religiöst laddade konflikter, t.ex.  Israel och Palestina.

Religionskritik

Samernas religion

Samerna i Sverige.

Svensk kristendom

Islamofobi

Download PDF