Kunskapskrav 4

Eleven kan också föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Detta kunskapskrav behandlar din förmåga att resonera om hur livsfrågor kan användas i olika sammanhang. Hur de stora frågorna om vem du är, meningen med livet, livet efter döden etc bidrar till att forma dig som människa. Ett kunskapskrav som är svårt att förbereda sig för. Länkarna nedan kan vara en lite hjälp på traven.

En länksamling till olika typer av livsfrågor.

Religion och livsfrågor

SO-rummet om livsfrågor.

Livsåskådning ur olika perspektiv

Döden genom tiderna

Download PDF