Planering 7E

V. 17-18 – Naturreligioner

Bedömningsuppgifter: “Träna på att resonera” och “Jämförelseuppgift

V. 19 – 23

Tidigmodern tid

Material: Lärobok s. 99 – 125, videomaterial, texthäfte.

Bedömningsuppgifter: meddelas senare.

 

Download PDF