Sammanfattning Induskulturen

Ca 7000 f.v.t.De äldsta spåren efter jordbruk och djurhållning längs med Indusdalen.
Ca 4000 f.v.t.Spår efter keramik från denna tidsperiod har hittats. Eftersom krukor har kunnat tillverkas måste de haft kunskap om hjulet.
Ca 2400 – 1800 f.v.t.Städer växer fram på olika platser. Trots långt avstånd mellan dem verkar dessa haft gemensam kultur. Att de växer fram väldigt snabbt tyder på att det kan ha rört sig om ett invaderande folk som tar över området.

Ett skriftspråk fanns, men detta har inte blivit tytt.
Ca 1500 f.v.t.Hela civilisationen är mer eller mindre försvunnen. Varför är oklart.
Ca 1500 f.v.t.Indo-ariska folkslag slår sig ner runt Indusdalen.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!