Sammanfattning Mesopotamien

Ca 8000 f.v.t.Staden Jeriko börjar byggas och får ett högt torn och kraftiga murar. Jeriko blir en viktig handelsplats.
Ca 4000 f.v.t.De första städerna i Mesopotamien börjar växa fram.
Ca 3200 - 2000 f.v.t.–Sumerernas kultur blomstrar i Mesopotamien. Sumererna uppfinner hjulet, drejskivan och skrivkonsten och utvecklar matematiken. De lär sig gjuta brons, bygger stora städer och har skickliga hantverkare och konstnärer som bygger praktfulla palats och tempel.

Sumerernas städer styrs av kungar. Människorna är inte längre jämlika. Närmast kungen står mäktiga präster och rika köpmän. Under dem finns en medelklass av hantverkare, soldater och andra. Den stora majoriteten är hårt arbetande bönder, tjänare och slavar.

Kulturen blomstrar i ”Tvåflodslandet” mellan Eufrat och Tigris. En starkt bidragande orsak är att människorna lär sig konstbevattning och kan utnyttja flodernas översvämningar.
Ca 2000 f.v.tEtt annat folk erövrar de sumeriska städerna och skapar ett nytt mäktigt rike, Babylonien, med Babylon som huvudstad.
Ca 1700 f.v.t.Omkring år 1700 f.v.t. härskar kung Hammurabi över Babylonien. Han stiftar några av världens äldsta kända lagar.
Ca 900 f.v.t.Assyrien erövrar hela Mesopotamien och gör Nineve till rikets huvudstad. Assyrierna är fruktade krigare och har stridsvagnar dragna av hästar.
Ca 600 f.v.t.På 600-taket f.v.t. regerar kung Assurbanipal i Nineve. Biblioteket i hans palats har mängder av texter skrivna på lertavlor. I vår tid har 20 000 av lertavlorna återfunnits.
539 f.v.t.Perserna och kung Kyros besegrar Assyrien. Kyros var känd för sin mildhet och blev hälsad som befriare. Babylon blev återigen huvudstad. Riket sträckte sig från Mindre Asien, Egypten till Indien. Kyros kallades ”Konungarnas Konung”. Från huvudstaden byggdes vägar som höll samman det stora landet.
331 f.v.t.Alexander den store erövrar hela Mesopotamien och Perserriket.
Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!