14 januari

Öfwersättning af de Artiklar emellan Konungarne af Swerige og DannemarkDen 14 januari 1814 sluts fred mellan Storbritannien och Sverige mot Danmark. Freden är en konsekvens av Napoleonkrigen där Danmark stått på Napoleons sida, i motsats till Sverige och Storbritannien. I de segrande styrkorna mot Norge befinner sig Jean-Baptiste Bernadotte som kom att bli kung av Sverige 1818. När freden sluts avträder Danmark hela Norge till Sverige, vilket Norge vägrar. Detta är då inledningen på det sista krig Sverige utkämpar mot en annan stat i kriget som brukar kallas Fälttåget mot Norge och slutar med svensk seger och union mellan Sverige och Norge som varar mellan 1814 och 1905. I den första varianten av fredsfördraget skulle även Grönland, Island och Färöarna bli Svenska, men genom skicklig diplomati lyckades Danmark undvika detta.

Freden är också det hittills sista tillfället där de nordiska länderna krigat mot varandra och på så vis kan man säga att det också är det moderna Nordens födelse.

Källor:

Gustafsson, Harald, Nordens historia: en europeisk region under 1200 år, Studentlitteratur, Lund, 1997

Nationalencyklopedin, Kielfreden, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kielfreden, hämtad 2015-01-13

Nationalencyklopedin, konventionen i Moss, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konventionen-i-moss, hämtad 2015-01-13

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/306435?programid=407

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!