Vad är historia?

Området är inledningen på historieundervisningen i år 7. I område går vi kort igenom vad som ingår i högstadiets historia, vad vi kommer jobba med och några metoder vi använder.

Historia eller arkeologi?

Vi pratar om skillnaderna mellan historia och arkeologi, vilken typ av källor som används främst i historia och vad som är skillnaden mellan hur en historiker och en arkeolog jobbar.

Källanvändning

Vi testar att analysera källor både tillsammans och i grupp. Vi tränar också på olika källkritiska begrepp och deras innebörd.

Historiska begrepp

Den viktigaste delen av detta moment är begreppsanvändningen. Här går vi igenom de grundläggande begreppen i historia och vad som skiljer ämnesspecifika och områdesspecifika begrepp.

Examination görs genom uppgifter kopplade till just källanvändning och historiska begrepp.

Mål för området:

 • Kunna förklara skillnaden mellan minnen, spår och källor.
 • Kunna förklara skillnaden mellan individuella och kollektiva minnen.
 • Kunna ge exempel på olika typer av källor.
 • Känna till att olika perspektiv medför olika syn på historien.
 • Förstå att historia handlar om alla människor – även de som inte lämnat några spår eller minnen efter sig.
 • Kunna förklara skillnaden mellan arkeologi och historia.
 • Kunna redogöra för några centrala kronologiska begrepp, hur de använts och dess historia.
 • Kunna göra en självständig analys av en källtext.

Moment 1:

 1. Efter genomgången, läs Historia – att undersöka det förflutna: Inledning.
 2. Skapa ett google-dokument. Dela det med mig.
  1. Svara på frågan: Vad menar de i texten med uttrycket “när de dödar bibliotekets böcker så skadar de hela vårt folk”?
 3. Träna på begrepp i Quizlet.
 4. Läs Minnen, spår och källor och Historiska begrepp.
 5. Jobba med Repetion och reflektion.

Moment 2:

Download PDF
Gillade du innehållet? Stötta mig på Patreon!